انتخاب سرور مورد نظر

سرور اختصاصی آلمان 8 موجود است

محاسبه بر اساس نرخ روز ارز
بدون کارمزد و هزینه اضافه
در صورت نیاز به مشخصات دیگر با ما مکاتبه نمایید.
*** قیمت نهایی پس از سفارش اعلام می‌شود.

  • Intel® Core™ i7-920 Quad-Core CPU
  • 32G DDR3 RAM Ram
  • 2* 2TB Hard
  • 200 MBit/s on port 1GBits/s garantierte Bandbreite
  • 10 TB Traffic
  • 1 ip address
  • Windows,Linux,vmWare Os
  • اطلاعات بیشتر در سایت
  • //www.hetzner.de/hosting/produktmatrix/rootserver-produktmatrix-ex http
سرور اختصاصی ایران 1 موجود است

CPU 2x Intel Xeon E5-2680v4
RAM 128GB
Hard M2 1TB+ SAS 900G*3
1 ip
Traffic 100 G
port 1G
vmware ESXi
Location Iran