انتخاب نوع سرویس برای میزبانی

با کیفیت و سرعت بالا مناسب سایتهای وردپرسی و استاتیک

Host 300M
 • 300 مگابایت فضای وب
 • 3000 مگابایت ترافیک
 • 30 کاربر ایمیل
 • 3 بانک بانک اطلاعاتی
Host 1000M
 • 1،000 مگابایت فضای وب
 • 8000 مگابایت ترافیک
 • 50 کاربر ایمیل
 • 10 بانک بانک اطلاعاتی
Host 5000M
 • 5،000 مگابایت فضای وب
 • 10000 مگابایت ترافیک
 • 100 کاربر ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
Host 10000M
 • 10،000 مگابایت فضای وب
 • 50000 مگابایت ترافیک
 • 100 کاربر ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی
Host 30000M
 • 30،000 مگابایت فضای وب
 • 50000 مگابایت ترافیک
 • 100 کاربر ایمیل
 • نامحدود بانک اطلاعاتی