گواهینامه امنیت SSL

  • حمعه, 1st May, 2015
  • 06:31am
به منظور افزایش امنیت سایت گواهی ssl در سایت نصب و فعال گردید.
از این پس موقع ورود به مدیریت سایت اطلاعات شما بصورت کدشده و کاملا امن تبادل می‌شود.


مدیریت سایت
« برگشت