انتخاب سرور مورد نظر

سرور اختصاصی آلمان 9 موجود است

محاسبه بر اساس نرخ روز ارز
بدون کارمزد و هزینه اضافه
در صورت نیاز به مشخصات دیگر با ما مکاتبه نمایید.
*** قیمت نهایی پس از سفارش اعلام می‌شود.

  • Intel® Core™ i7-920 Quad-Core CPU
  • 32G DDR3 RAM Ram
  • 2* 2TB Hard
  • 200 MBit/s on port 1GBits/s garantierte Bandbreite
  • 10 TB Traffic
  • 1 ip address
  • Windows,Linux,vmWare Os
  • اطلاعات بیشتر در سایت
  • //www.hetzner.de/hosting/produktmatrix/rootserver-produktmatrix-ex http