2,500,000 ریال
ماهانه
سرور اختصاصی آلمان (9 موجود است)
CPU
Intel® Core™ i7-920 Quad-Core
Ram
32G DDR3 RAM
Hard
2* 2TB
garantierte Bandbreite
200 MBit/s on port 1GBits/s
Traffic
10 TB
ip address
1
Os
Windows,Linux,vmWare
اطلاعات بیشتر در سایت
http
//www.hetzner.de/hosting/produktmatrix/rootserver-produktmatrix-ex
محاسبه بر اساس نرخ روز ارز
بدون کارمزد و هزینه اضافه
در صورت نیاز به مشخصات دیگر با ما مکاتبه نمایید.
*** قیمت نهایی پس از سفارش اعلام می‌شود.