با توجه به تغییرات قیمت دلار، هزینه‌های مرتبط با دلار دچار افزایش قیمت گردید.Friday, October 12, 2012

« برگشت