درباره ما


خدمات میزبانی مهرگان از سال ۱۳۸۲ شروع به فعالیت کرده و طی ۱۵ سال گذشته در حال ارائه خدمات و سرویس به مشتریان خود میباشد.

رویکرد اصلی ما ارائه خدمات با پشتیبانی ویژه به مشتریان نیازمند به خدمات مستمر و درازمدت هست.